Moje tělo jako domov – preventivní program pro 2. ročníky

Interaktivní a zážitkový program byl zacílený na ranou prevenci nezdravých stravovacích návyků a zneužívání návykových látek (nezdravé jídlo, energy drinky a kouření). Moje tělo je jako „domov, ve kterém bydlíme“, a proto je třeba o něj správně pečovat. Cílem programu byla pozitivní motivace ke zdravému životnímu stylu. Na konci žáci sdělovali také své názory a zkušenosti.