Moje budoucnost, moje volba

Tento týden 16. a 17. 10. se někteří žáci devátých a osmých ročníků zúčastnili projektu „Moje budoucnost, moje volba“. Program se skládal ze čtyř na sebe navazujících bloků.

Zúčastnění diskutovali nad zadaným tématem, pracovali na mini projektech, plnili individuální úkoly.

Program aktivoval zájem žáků o výběr povolání a zároveň je systémově učil návykům kariérního rozhodování.