Mobilní telefony

Vážení rodiče,

      naše škola se dlouhodobě snaží zkvalitňovat výuku prostřednictvím moderních technologií. Používáme počítače, interaktivní tabule, vzdělávací software. Učitelé se v oblasti využívání ICT vzdělávají. Začleňování moderních technologií do výuky považujeme za velmi důležité, protože by škola mimo jiné měla žáky připravovat na budoucí uplatnění na trhu práce, kde se schopnost ovládat ICT technologie vyžaduje v čím dál větší míře.

      Moderní technologie přinášejí žákům různé výhody. Jednou z nich je to, že většina dětí vlastní mobilní telefony v hodnotě několika tisíc, prostřednictvím kterých mohou používat internet, stahovat aplikace, vyhledávat informace a pořizovat videa či fotografie.

      Na druhé straně velmi rychlý rozvoj moderních technologií s sebou přináší i negativa. Rodiče a školy nyní řeší, jak postupovat v souvislosti s používáním mobilních telefonů dětmi. Děti jsou velmi často v ovládání nových technologií před námi dospělými. Jsou však stále dětmi a to dětmi zranitelnými. Setkáváme se s kyberšikanou, kybergroomingem, sextingem, kyberstalkingem, hoaxy, závislostním chováním, hraním her s nevhodným obsahem atd.

     Nadměrné a nevhodné používání mobilních telefonů se dnes týká také škol a ta naše není výjimkou. Bohužel, čím dál více žáků tráví celé přestávky s mobilním telefonem v ruce – hrají hry, sledují videa, používají aplikace a sociální sítě – často se jedná o obsah věkově nepřiměřený. Jako velký problém vnímáme to, že si žáci o přestávce neodpočinou, neuspokojí své základní hygienické potřeby a nepřipraví se na další výuku. Žáci často přestanou používat mobilní telefon až s příchodem vyučujícího. Jsou podráždění, nesoustředění, protože nestihli dohrát hru, dopsat zprávu atd. Někteří se snaží používat mobil tajně i během výuky. Mnoho žáků potřebuje v hodině na toaletu, svačinu se snaží sníst při hodině, protože se nestihnou nasvačit o přestávce. Rovněž nás učitele trápí to, že si děti spolu o přestávkách nepovídají, neboť je každý zahleděn do svého mobilního telefonu. Toto jednání negativně ovlivňuje kvalitu vztahů a úroveň komunikace mezi žáky.

     Na stanovení pravidel pro používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení existují velmi protichůdné názory. V České republice jsou pravidla v kompetenci každé školy.

     Prioritou naší školy je obecně uplatnění na trhu práce a  příprava žáků na budoucí život. Jsme přesvědčeni, že by bylo chybou zakazovat využívání moderních technologií pro potřeby výuky. Zároveň však vnímáme negativní dopad nadměrného používání mobilních telefonů o přestávkách.

    Proto s platností od 3. listopadu 2021 vejde v platnost nové znění Školnímu řáduČlánek VIII.Provoz a vnitřní režim školyMobilní telefony, elektronická zařízení a pravidla pro jejich užívání.

Děkujeme za pochopení

Za vedení školy  Mgr. Jindřich Vyhnánek

Nové znění Školního řádu naleznete v sekci Dokumenty – Řád školy