Matematická soutěž Pangea

Vybraní žáci 4. – 9. ročníku se 22. února zúčastnili poprvé školního kola matematické soutěže Pangea. Tato soutěž je určena pro všechny děti, které rády počítají a objevují se v ní převážně reálné příklady ze života.

Soutěž probíhá ve dvou kolech – školní a finálové kolo. Ti nejlepší ze školního kola budou pozváni na finále do Prahy, kde se bude soutěžit o hodnotné ceny.

Každý rok jsou úlohy tvořeny na některé téma ze společenskovědních nebo přírodovědných oborů a soutěž má i své patrony, kterými jsou slavné osobnosti.

V letošním roce zvolili pořadatelé téma Cestovatelské objevy (námořnictví) a Hry. Patrony se stali Petr Horký – režisér a polárník a Richard Konkolski – mořeplavec.

Mgr. Petra Halousková, Mgr. Pavla Macasová