Matematická soutěž Pangea

Vybraní žáci 4. – 9. ročníku se 3. března zúčastnili online školního kola matematické soutěže Pangea, která je určena pro všechny děti, které rády počítají a objevují se v ní převážně příklady ze života.

Soutěž probíhá ve dvou kolech – školní a kolo finálové. Nejlepší řešitelé školního kola budou pozváni na finále do Prahy, kde se bude soutěžit o hodnotné ceny.

Každý rok jsou úlohy tvořeny na některé téma ze společenskovědních nebo přírodovědných oborů.

Pro letošní rok zvolili pořadatelé téma Dějiny a Zvířata. Patrony soutěže se letos stali František Kinský – potomek starého šlechtického rodu a Miroslav Bobek – ředitel ZOO Praha.

Mgr. Pavla Macasová