Losování o umístění do ŠD

Vážení rodiče,

z důvodu velkého zájmu o ŠD z řad rodičů žáků 3. tříd proběhne v úterý 6.9.2022 v 7:30 hod. nezávislé losování o umístění do ŠD pro šk. r. 2022 – 2023. Losování proběhne za účasti – zást. řed. Mgr. Š. Prokopové, vedoucí ŠD J. Šmahelové, hospodářky školy p. Jeníčkové  a vybraných dvou zástupců jednotlivých tříd z řad rodičů – dle Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do školní družiny.

Konečný seznam žáků 3. tříd, kteří budou s konečnou platností zapsáni do ŠD, bude platný od středy 7.9.2022.

zást. řed. Mgr. Š. Prokopová