Kovolis Hedvikov – exkurze

14.3.2023 jsme se vypravili s žáky 8. ročníků a výběrem 7. ročníků do Kovolisu Hedvikov, jednoho z největších zaměstnavatelů v Pardubickém kraji. Děti viděly, jak funguje takto velká firma, která vyrábí hliníkové součástky do aut všech značek, od administrativy až po provoz a výrobu. Pro některé žáky mohla být akce přínosná pro výběr budoucího studia a povolání, pro ty ostatní jako ukázka, jak funguje velká firma v praxi.

Tomáš Kudláček