KOMENSKÝ

Žáci osmých a devátých ročníků se zúčastnili vzdělávacího programu s názvem KOMENSKÝ. Zopakovali si základní informace z jeho života, následovalo nakreslení časové osy svého vlastního života. Na příkladu Komenského byli inspirováni k zamyšlení nad tím, jak mohou překonávat různé životní překážky.