Karanténa

Vážení rodiče,

množí se dotazy ohledně karantény Vašich dětí. Vycházíme stále z podkladů, které nám musí dodat KHS – v našem případě Chrudim. Vždy v dopise, který uveřejňujeme na stránkách školy pro danou třídu, máte návod a informace o tom, jak postupovat – tedy:

  • Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu (den, měsíc, 2021) s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí, ale nejdříve po uplynutí sedmi dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. karanténa trvá do den, měsíc, 2021 včetně.
  • Na základě negativního PCR testu, provedeného dříve než 5. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nelze karanténu ukončit.
  • V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do den, měsíc, 2021 včetně. V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Toto bude platit do doby, pokud nedojde ke změně.

Pokud je třída v karanténě, probíhá distanční výuka dle rozvrhu. Je-li více než polovina žáků ve třídě, ruší se distanční výuka a začíná výuka prezenční.

18.11.2021

Mgr. Šárka Prokopová