Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

je tu začátek nového školního roku 2021/2022 a s ním i nové informace, které se týkají chodu školy a výuky Vašich dětí. Zde je to nejdůležitější sepsáno do několika částí.

         Školní rok bude zahájen ve středu 1.9.2021, kdy žáci přijdou do školy pouze na jednu vyučovací hodinu, poté odcházejí domů.

Následující den – 2.9.2021 se žáci ještě učit nebudou, bude s nimi pracovat třídní učitel – 1.st. ukončí výuku 4. vyučovací hodinou, 2.st. 5. vyučovací hodinou – včetně.

3.9.2021 již probíhá výuka dle rozvrhů.

Začínáme lichým týdnem.

V následujícím týdnu již výuka bude probíhat včetně povinně volitelných předmětů.

1.9.2021 se ve školní jídelně nevaří.

1.9.2021nebude fungovat ani školní družina. Její provoz bude zahájen pro děti od 2.9.2021. Je však nutno nahlásit 1.9.2021 docházku svého potomka do družiny – platí pro žáky 1.,2.,3.roč. Pro přijetí platí určitá kritéria, která je možno najít v ŠVP školní družiny na webových stránkách školy. Jedním z hlavních kritérií je celotýdenní docházka. Přijetí není nárokové. Provoz ŠD 6.15 – 17.00 hodin

Co se týče webových stránek – proběhl jejich přesun a inovace, ale zatím změna přináší určité obtíže pro jejich uživatele – tedy:

www.zsustadionu.chrudim.czwww.zsustadionuchrudim.cz

(je tu nepatrný rozdíl – bude chybět u nové webové adresy pouze tečka za slovem stadionu)

Některé informace budou během začátku školního roku ještě průběžně doplňovány již na nový web. Nové informace najdete na obou webech do ukončení starých webových stránek.

         Z důvodu lepší a bezpečnější komunikace mezi učiteli, rodiči žáků a žáky budou zřízeny přístupové údaje do Bakalářů pro rodiče i pro žáky. Doposud existovaly pouze přístupové údaje pro rodiče. Protože je v době distanční výuky používali hlavně žáci, budou vygenerována nová hesla nejen pro žáky, ale i pro rodiče. Nová hesla dostanou rodiče proti podpisu na první informační schůzce – 9.9.2021 – čtvrtek. Pokud se nebudou moci dostavit, domluví se s třídním učitelem na individuálním vyzvednutí. Hesla se nebudou posílat domů po žácích.

         Zvláštní covidová doba s sebou přinesla i nový fenomén distanční výuky. Mnohdy to přineslo i nemalé obtíže – správné užívání programu Bakalář, pohybování se v něm, ale i užívání internetu obecně. Připravili jsme pro Vás možnost dozvědět se něco víc v preventivním programu pro rodiče – Vaše dítě a internet – a to 23.9. v 17.00 hod. – v budově naší školy. Témata – počítačové hry, YouTube, problém dospívání a sociálních sítí, kyber-šikana, sdílené nahoty, sdílení osobních informací na sociálních sítích, jak doma nastavit pravidla. Program pořádá sdružení ACET ČR,z.s. – lektor Mgr. František Krampota. Na tuto informaci prosím odpovězte svému třídnímu učiteli v programu Bakalář – v Komens – zda se zúčastníte – nezúčastníte. V případě většího zájmu je možné domluvit ještě jeden termín. Program je určen rodičům, ne žákům.

         I v tomto školním roce budou platit u žáků hygienická pravidla jako v minulém roce – tedy nošení roušek (respirátorů) ve společných prostorách, protože zde dodržet odstup 1,5 m není vždy zcela možný. Žáci nemusí mít tuto ochranu při výuce, stejně tak při sportu. Detailní pravidla budou žákům prezentována třídními učiteli 1. a 2. den školní docházky. Ti, kteří byli již očkováni, toto písemnou formou doloží a nemusí dále nosit roušku. V případě, že zde bude žák, který nebude očkován, ani nebudou zákonní zástupci svolní s jeho testováním, bude mu umožněna výuka, ale bude muset mít roušku po celou dobu pobývání ve škole. Testování proběhne 1.9., u 1.tříd 2.9. Poté další týden v pondělí 6.9. a ve čtvrtek 9.9.2021. První den se žáci seřadí na dvoře školy se svým třídním učitelem, který třídu postupně odvede do školy – vstup od nejnižších ročníků po ročník 9. Následující dny dané místo na dvoře bude vyhrazeno po domluvě s třídním učitelem vždy pro danou třídu, bude neměnné. Zde pak bude dohlížet dozor – mezi žáky.

         Na první informační schůzce dostanete od třídních učitelů lísteček kvůli aktualizaci Vašich e-mailů a telefonních čísel, prosím nutně o jeho vyplnění.

         Veškeré další informace se dozvíte na informačním odpoledni 9.9.2021.

Nezbývá, než Vám všem popřát pevné zdraví a Vašim dětem v letošním školním roce méně komplikací s výukou a dobré – ba výborné studijní výsledky.

                                                                            vedoucí pracovníci školy