Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou – Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, třída 6. A

Váš syn/dcera byl/a ve škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu/jí nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14 dnů ode dne posledního kontaktu (3. 12. 2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 10. 12. 2021 včetně, maximálně do 17. 12. 2021 včetně. Délka karantény se řídí dle informací níže:

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu (3.12.2021) s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí, ale nejdříve po uplynutí sedmi dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. karanténa trvá do 10. 12. 2021 včetně.

Na základě negativního PCR testu, provedeného dříve než 5. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nelze karanténu ukončit.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 17. 12. 2021 včetně. V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19 (např. bolest hlavy, rýma, pokašlávání, bolest v krku, nadměrná únava, bolesti svalů, teplota, jiné.), je vhodné podstoupit RT-PCR test co nejdříve.

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření a nestihnou podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, mohou tento test podstoupit i v dalších dnech nařízeného karanténního opatření, tzn. 8. den a později. Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí.

O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Tímto informuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitele základní školy, o karanténě.

Elektronickou žádanku na RT-PCR test si rodiče mohou vystavit sami po obdržení automatické SMS zprávy vyplněním tzv. sebereportovacího formuláře v systému chytré karantény. Tento formulář je nutné vyplnit do 6 hodin po obdržení SMS zprávy! V případě, že zákonný zástupce dítěte formulář nevyplní, je kontakt přesměrován na externí call-centrum k navolání trasovacím pracovníkem. S ohledem na rostoucí počet případů však hrozí, že se trasovací pracovník nespojí s rodičem včas a žádanka na RT-PCR nebude na odběrovém místě připravena (odběr bude odmítnut). Po založení žádanky do elektronického systému provede zákonný zástupce dítěte rezervaci na kterémkoli odběrovém místě v regionu. Rezervace se provádí výhradně elektronicky, vybírat lze ze seznamu odběrových míst, např. viz<https://testovani.uzis.czhttps://testovani.uzis.cz>. Zákonní zástupci dětí se následně dostaví s dětmi na odběrové místo, které provádí vyšetření na Covid-19. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte je nutné mít s sebou! Na místě dojde k ověření rodného čísla a automatickému vygenerování žádanky z
elektronického systému laboratoří. K cestě na odběrové místo není možné využít hromadnou dopravu! Po vykonání odběru je potřeba se s dítětem co nejdříve odebrat zpět do domácí karantény.

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami;

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků – zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, průjem, zvracení – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.