Informace pro rodiče žáků 9.B a 9.C

Vážení rodiče,
do karantény nastoupila třída 9.C a část třídy 9.B – do pondělí 7.2.2022 – včetně.