Informace pro rodiče žáků 6.C

Vážení rodiče,
do karantény nastoupila třída 6.C – do pondělí 21.2.2022 – včetně.