Informace pro rodiče žáka v kontaktu s covid pozitivní osobou – prodloužení karantény Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, třída 7.C

V předchozích dnech jste byl informován, že Váš syn/dcera byl/a ve styku s osobou covid pozitivní, proto mu byla nařízena karanténa po dobu minimálně 7 dnů, maximálně 14ti dnů ode dne posledního kontaktu (9.11.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 16.11.2021 včetně, maximálně do 23.11.2021 včetně.

Ve třídě se pohybovala další osoba, která je covid pozitivní, a se kterou bylo Vaše dítě v kontaktu naposled 12.11.2021. Z tohoto důvodu se karanténa Vašemu dítěti prodlužuje minimálně na dobu 7 dnů, maximálně na dobu 14ti dnů ode dne posledního kontaktu (12.11.2021) s touto pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 19.11.2021 včetně, maximálně do 26.11.2021 včetně.

Tímto informuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitele školy, Rozhodnutí o karanténě.

Váš syn/dcera podstoupí první RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v termínu, o kterém jste byl podrobně informován předchozím přípisem. Vzhledem k tomu, že mezi posledními kontakty s první a další pozitivní osobou uplynul delší časový interval a první absolvovaný RT – PCR test by pravděpodobně neodhalil nákazu získanou od dalšího pozitivního, je třeba, aby dítě z důvodu prodloužení karantény podstoupilo další (druhý) RT- PCR test. V souvislosti s karanténou ve škole bude tedy žák testován dvakrát.

Elektronická žádanka na druhý RT – PCR test bude opět vystavena pracovníky externího call-centra v rámci dalšího trasovacího telefonického hovoru nebo v rámci vyplnění sebetrasovacího formuláře v systému chytré karantény. Je třeba, aby v době vystavení elektronické žádanky na druhý RT – PCR test byl již první RT- PCR test proveden (odebrán výtěr) a žádanka na první test tedy již byla „spotřebována“.

Zákonní zástupci žáků se dostaví se žáky do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termíny ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny žáka a sděleno jeho rodné číslo. Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

Po obdržení negativních výsledků obou testů z laboratoře a ukončení karanténního opatření, které je v délce trvání 7 dnů od posledního kontaktu s poslední pozitivní osobou (do 12.11.2021), může žák opět nastoupit do školy/školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky.

O prodloužení nařízené karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků -zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, zvracení, průjem – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.