Informace PČR na nebezpečí WhatsAppových skupin

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vám zaslat informaci oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje ohledně rizikového chování ve WhatsAppových skupinách, jejichž členové zasílají nevhodné příspěvky. Dle zjištění policie se jedná o osoby mladší 15 let a jejich motivací byl spíše nevhodný druh zábavy než kriminální úmysl.

Cituji ze zaslané dopisu, který přikládám:  „Z počátku běžná konverzace se postupně změní v příspěvky obsahující nevhodný obsah (erotická videa, násilná videa zobrazující týrání zvířat, nehody nebo zranění, vulgární, urážlivé a nenávistné zprávy a nálepky, apod.) a také závadový obsah (pornografie, sexuální zneužívání dětí, nacistická symbolika, vraždy a popravy apod.). Osoby, které do skupin takové příspěvky zasílají, se mohou dopustit řady trestných činů,…“

Vzhledem k tomu, že žáci v tomto týdnu končí svou školní docházku a nastupují na očekávané prázdniny, prosím, zda byste do poučení o bezpečném chování v době prázdnin zahrnuli i poučení o bezpečném chování na internetu a sociálních sítích. Společně s kriminalisty věříme, že preventivně působit na žáky (a jejich rodiče) je v těchto případech účinnější než trestní represe. Osvěta a vysvětlení možných rizik jsou trvalými nástroji prevence a tak jako se my neustále učíme ostražitosti, učíme obezřetnému chování i naše žáky.

Pro rodiče připojují kriminalisté doporučení, jak změnit nastavení WhatsAppových skupin, aby jejich děti nemohly přidávat do skupiny cizí uživatele. Uvítáme, pokud rodičům a zákonným zástupcům toto doporučení budete příležitostně tlumočit. K tomuto doporučení si dovoluji připojit ještě doporučení pana Klatovského z Microsoftu, které zaznělo na semináři „AI jako copilot pedagoga“, který se ve svém výkladu rovněž dotkl tématu sdílení informací prostřednictvím WhatsAppových skupin ze strany pedagogů. Upozorňoval na stanovení podmínky pro používání aplikace WhatsApp je minimální věková hranice 13 let (viz i dopis PČR) a tudíž nevhodnost této aplikace pro sdílení informací mezi pedagogem a žáky mladších 13 let.

Mgr. Šárka Nováková

oddělení vzdělávání
odbor školství
Krajský úřad Pardubického kraje

dopis PČR