Finanční gramotnost – Kurz přežití ve světě financí 8.B a 8.A

Ve dnech 16. 6. a 17. 6. pokračoval projekt financovaný v rámci implementační aktivity 4.6 Vzdělávací a informační akce, plnění je poskytnuto v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim, registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/.

Tyto dny se zapojily třídy 8. B a 8. A. I tentokrát se setkala akce s velmi pozitivním ohlasem a věřím, že byla všem našim osmákům ku prospěchu.

Tomáš Kudláček