Exkurze tříd – 5. A, 5. B

V návaznosti na učivo vlastivědy jsme jeli poznávat významná místa našich dějin v Praze.

Nejprve jsme se zastavili na Vyšehradě. Vyšehrad je historické hradiště, hrad a pevnost na skále nad pravým břehem řeky Vltavy. Prohlédli jsme si kostel sv. Petra a Pavla a hřbitov Slavín, kde jsou pochovány významné české osobnosti. Nachází se zde i nejstarší pražská rotunda sv. Martina.

Podél řeky Vltavy jsme došli až k Národnímu divadlu. Naše skupina měla skvělého průvodce. Byli jsme se podívat ve sklepě divadla na základní kameny   (jeden je z nedaleké Chrasti).

Velice nás zaujal Národní památník hrdinů Heydrichiády při Pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje, místa boje československých parašutistů proti německým vojákům v Chrámu a kryptě 18. června 1942. Výlet se velmi vydařil.

Více fotografií najdete v naší fotogalerii.