Exkurze Planetárium a Bílá věž v Hradci Králové

19.1.2023 třídy 5.A a 5.B

Tento den jsme objevovali krásy Hradce Králové. Nejprve jsme společně navštívili Planetárium, kde jsme si zopakovali vše, co jsme se naučili ve škole. Nadchl nás film o průletu sond Voyager I a II naší sluneční soustavou. Poté jsme pozorovali dalekohledem Slunce, Foucaltovo kyvadlo nám ukázalo otáčení Země. V centru Hradce Králové jsme se rozdělili a 5. B se šla podívat k soutoku Labe a Orlice. 5.A vyšla po schodišti BONO PUBLICO k Bílé věži. Tam nás paní průvodkyně seznámila s její historií a zavedla nás až nahoru. Z ochozu Bílé věže jsme shlédli město a jeho okolí. Uvnitř nás ohromil zvon sv. Augustýn a skleněná maketa věže. Za hodinu jsme se vystřídali – 5.B hurá na věž a 5.A na ně čekala v teple nedaleké cukrárny.  Bylo to skvělé.