Exkurze Ležáky – V.A

Dne 4.4.2023 jsme se vydali do Ležáků na závěr dějepisného bloku ve vlastivědě.  Nejprve děti vyplňovaly list v muzeu, kde hledaly odpovědi. Pak jim paní průvodkyně ještě při společné kontrole doplňovala informace a zajímavosti o tragických událostech roku 1942. Přidala autentické zážitky blízkých příbuzných. Pak jsme s doprovodem prošli celé pietní území, poznali, co jsou „hrobodomy“ a zakončili exkurzi u lomu, kde jsme zapálili svíčku, kterou přinesl Dan Michal.