Ekologická výchova nové generace

Ve dnech 26. a 27.4. 2023 se naše škola zapojila do projektu Dne Země na oslavu naší matky živitelky. Vytvořili jsme dvoudenní program pro žáky prvního i druhého stupně pod názvem Ekologická výchova nové generace. První den projektu pracovali žáci prvního stupně na tématech, jenž byly zaměřeny na problémy současného světa. Každá třída druhého stupně rozpracovala jedno konkrétní téma, které trápí současnou Zemi, a připravila formou zábavných aktivit vzdělávací program pro žáky prvního stupně. Ti druhého dne obcházeli stanoviště a získávali karty jednotlivých „hnusáků“, kteří zamořují naši planetu. Pevně věřím, že si celá škola projekt užila a děti budou obohaceny o nové zážitky.  Cílem bylo ale hlavně získat povědomí o křehkosti ekosystému a udržitelnosti naší planety.

Mgr. Tomáš Kudláček

Fotografie z prvního i druhého dne najdete v naší fotogalerii.