Ekocentrum 1.A a 1.B

Dne 24.4. 2023 navštívily první ročníky naší školy Ekocentrum Paleta v Chrudimi. Téma ekologického programu bylo „Mraveniště“. Zajímavou formou a dramatizací se děti seznámily s rozčleněním mravenců dle jejich funkce v mraveništi.
Získané poznatky využijeme v tomto týdnu v projektu ke Dni Země.

Mgr. Gabriela Gregovská