Dopravní omezení v okolí školy

Vážení rodiče,
od 7.3.2023 ca do poloviny května 2023 bude v okolí naší školy probíhat rekonstrukce plynových přípojek. Vzhledem k této skutečnosti Vás informuji o dopravním omezení, které z tohoto stavu vyplývá.

V příloze jsou dvě mapky:

  1. dopravní situace od 7.3. ca do poloviny dubna 2023
  2. dopravní situace ca od poloviny dubna do ca poloviny května 2023

Mgr. Jindřich Vyhnánek, ředitel školy

1. Žlutou barvou je vyznačena situace ca do poloviny dubna. V tomto čase a po této žlutě vyznačené trase bude možno zajíždět ke škole bez omezení (platí pro rodiče žáků, zaměstnance školy a zásobování).

2. Situace od ca poloviny dubna do ca poloviny května (žlutou barvou) bude umožněn vjezd pouze pro zásobování.