Dobré skutky 8.C

8. C se v prosinci snaží konat dobré skutky. V hodinách Sportovní přípravy uběhli žáci 8 km, změřené kilometry převedené na body v rámci akce ČEZu Pomáháme pohybem, poslali na projekt Atletika pro osoby s Downovým syndromem. Zároveň ustrojili v lese zvířátkům stromeček pro ně vhodnými dobrotami.

V pátek 15. 12. navštívili žáci Základní a Praktickou školu SVÍTÁNÍ v Pardubicích. Dovezli žákům dárečky – Andílky, které vyrobili ve Výtvarné výchově. Dobrý skutek  byl učiněn, žáci měli radost, ale zároveň došlo k obratu a dobrý skutek byl učiněn pro naše žáky.

Zpětná vazba proběhla v uvědomění si našich žáků, jak je krásné mít radost z takové maličkosti jako je rozbalení dárků, jednoduchého výrobku a třeba i z mašličky na dárku. Nikdy neznali Snoezelen místnost, ergoterapii a muzikoterapii. Jejich prvotní reakce byla, to bychom také chtěli. Ale, jsme rádi, že jsme, jaký jsme. Uvědomují si, že život s postižením je náročný a mají v podstatě štěstí.