Distanční výuka – informace

Vážení rodiče, 

přinášíme aktuální informace. Na Radě rodičů bylo schváleno nové znění školního řádu. Můžete se s ním seznámit na webových stránkách školy. Zároveň upozorňujeme na nárůst onemocnění Covidem19. Pokud budou nějaké změny, opět se o nich dozvíte na našem webu. Prosím sledujte aktuality. Pro scénář uzavření celé školy je vypracován náhradní rozvrh pro žáky. Bude k dispozici těsně před tím, než bude nutno uzavřít školu a přejít tak k distanční výuce. Pokud budou váš syn/dcera očkováni na Covid19, prosím nahlaste tuto skutečnost třídnímu učiteli.

Děkujeme.

Mgr. Š. Prokopová