Den první pomoci

V pondělí 27. 6. se vybraní žáci 8. a 9. tříd zúčastnili akce Den první pomoci. Akce byla pořádaná Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim v Městském parku, kde si žáci mohli vyzkoušet zásady první pomoci v případě epileptického záchvatu, porodu či amputaci končetiny. Žákům se celá akce velice líbila a v krizových situacích si budou jistě vědět rady.