Dějepisná exkurze – Terezín, Lidice, Lány

Ve čtvrtek 4. května 2023 se vybraní žáci 9. ročníků zúčastnili dějepisné exkurze do Terezína, Lidic a Lán. Během celodenního výletu žáci navštívili Malou pevnost, Muzeum Ghetta v Terezíně, památník v Lidicích a muzeum a pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Lánech.