Chrudim za udržitelný svět

Ve středu 20.10. proběhla v Klášterních zahradách akce Chrudim za udržitelný svět. Naše škola vyslala 3 pětičlenné týmy z 8. ročníků, které na jednotlivých stanovištích pracovaly na zapeklitých úkolech z ekologie, environmentu, geologie a mnoha dalších přírodovědných oborů. Žáci byli nadšení nejen z úkolů, ale i nádherného počasí, které celou akci doprovázelo. Velké díky patří organizátorům i našim žákům. Jen více takových akcí!!!!

Tomáš Kudláček