Chrudim za udržitelný svět

Jako každý rok proběhla v Klášterních zahradách soutěž pro žáky osmého ročníku s názvem Chrudim za udržitelný svět. Jelikož nám počasí přálo a žáci se do soutěžení vrhli s chutí, všichni si to náramně užili. Jako bonus mohli darovat věcné ceny do rozvojových zemí.

Tomáš Kudláček