Cena školních obědů

Abychom zachovali předepsanou kvalitu školních obědů a dodrželi spotřební koš, je nutné zvýšit finanční normativ.

Od září 2022 budou zdraženy obědy u strávníků takto:

7 – 10 let – 36,- Kč

11 – 14 let – 39,- Kč

15 a více let – 41,- Kč

zaměstnanci – 44,- Kč

První zvýšená platba na září proběhne v srpnu 2022

Puchýřová Petra (vedoucí školní jídelny)