Čarodějnice

V úterý 30. 4. na školním dvoře proběhla akce Čarodějnice, které se zúčastnila celá družinka. Žáci postupně absolvovali několik stanovišť s tématikou čarodějnic, které pro ně pomohli přichystat žáci 8. A. Počasí stejně jako celá akce se velice vydařila a žákům se líbila.