Beseda v knihovně

Žáci šestých ročníků navštívili Městskou knihovnu v Chrudimi. Během besedy se dozvěděli, kolik svazků knih lze nalézt v chrudimské knihovně a jejích pobočkách, kolik korun stojí roční členský poplatek, co je signatura knihy a spoustu dalších informací.

Zkusili si vyhledat knihu podle názvu i podle signatury, nejprve na počítači a pak i v regále knihovny. Beseda se nám všem líbila a už se těšíme na další návštěvu knihovny.

Olga Lupoměská, Pavel Bírko
vyučující českého jazyka