Beseda s policistou v prvních třídách

Dne 22.5. proběhla v prvních třídách beseda s policistou na téma Cesta do školy. Žáci rozebírali různé dopravní situace, se kterými se mohou v silničním provozu setkat. Hravou formou si zopakovali dopravní značky, správné přecházení silnice a barvy na semaforu. Beseda se dětem líbila.