Beseda s P. Harazinem

Dne 14. 5. 2024 se na naší škole uskutečnila beseda pro žáky 8. a 9. ročníků s Petrem Harazinem, který si prošel závislostí na alkoholu. Nyní, kdy svou závislost úspěšně překonal, sdílí svůj příběh a snaží se žákům pomocí svých osobních zkušeností ukázat, že alkohol je nebezpečná droga, která dokáže člověka téměř zničit. Na závěr besedy byl vymezen prostor pro dotazy žáků. Program byl součástí prevence závislostí na návykových látkách, kterou je mladší věková skupina výrazně ohrožena.

Olga Lupoměská – metodik prevence