Beseda – Červený kříž – 14.2 a 15.2. ve ŠD pro žáky 2. a 3. ročníků