Beseda 4.A,B s paní spisovatelkou Fišarovou

V pondělí 30. 10. se 4. třídy zúčastnily besedy s paní spisovatelkou Michalou Fišarovou. Paní spisovatelka představila své knížky a velice milou a poutavou formou přiblížila obsah dvou svých knih. Navázala kontakt s dětmi a žáci si tuto besedu pěkně užili.