Angličtina – Cambridge

Angličtina – Cambridge

Rozvrh hodin

Max. počet žáků ve třídě: 16 ž. (v případě většího počtu zájemců – rozřazovací testy; přednost mají žáci, kteří absolvovali výuku v minulém školním roce), zájemci se nahlašují v průběhu září u jednotlivých vyučujících daných tříd, kde obdrží přihlášku)

Poplatek za pololetí: 500,-